II Jornada Joves Lectors Catalans (2021)

  • Start Date : 3 juliol, 2021
  • Start Time : 10:00am
  • End Date : 3 juliol, 2021
  • End Time : 7:15pm
  • Address :
# Topic Ponent Time Hall
1 Benvinguda 10:00am - 10:30am
2 Presentació de l'Associació Joves Lectors Catalans 10:30am - 11:00am
3 Escriure LIJ avui en dia: d’on venim, on som i cap on anem Alena Pons, Jaume Copons, Laia Soler11:00am - 12:15am
4 Signatures i descans 12:15am - 1:00pm
5 Kahoot literari i Sorteig 1:00pm - 1:45pm
6 Reivindiquem el món de la il·lustració a la novel·la juvenil Marina Vidal, Judit Mallol, Ignasi Font4:15pm - 5:30pm
7 Signatures i descans 5:30pm - 6:00pm
8 El Gran Concurs i Sorteig 6:00pm - 7:00pm
9 Cloenda 7:00pm - 7:15pm